Livechat

Dasar pengembalian

Mana-mana pelanggan berhak meminta pengembalian dana penuh atau sebahagian daripada Ayrex. Pengembalian tersebut tertakluk pada semakan oleh pasukan KYC. Urutan tindakan dalam keadaan ini ialah seperti berikut:

Permintaan pengembalian/pembatalan akan diserahkan oleh pelanggan melalui e-mel di alamat support@ayrex.com. Permintaan akan disemak dalam masa 10 hari dari penyerahan. Mana-mana operasi dengan akaun pelanggan akan disekat semasa penyemakan dilakukan.

Sekiranya permintaan mendapat kelulusan, dana akan dikembalikan ke dalam syarat pembayaran pelanggan yang sama yang digunakan apabila mendeposit dana ke dalam platform Ayrex. Dalam apa-apa jua keadaan, pengecualian tidak akan diberikan daripada peraturan ini.

Dasar ini digunakan untuk dana yang dideposit oleh pelanggan sahaja. Dasar ini tidak digunakan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran Perjanjian Pelanggan atau sebarang pelanggaran perundangan yang lain. Walau apapun keputusan dagangan pelanggan, keuntungan atau kerugian tidak akan dibayar balik.

Dasar ini mungkin dipinda oleh Ayrex sekiranya pindaan sedemikian dianggap perlu. Ayrex berhak melakukan pindaan tanpa notis awal.