Livechat

Dasar privasi

 • 1. Apabila anda melihat, mengakses, membaca, menyalin dan/atau menggunakan laman web ini sepenuhnya atau secara berasingan, melalui satu atau beberapa halaman yang dipersembahkan di sini, anda bersetuju dengan tanpa syarat untuk terikat dengan peruntukan syarat-syarat berikutnya.

  Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi mana-mana atau keseluruhan peruntukan tersebut, anda diminta untuk tidak meneruskan penggunaan laman web ini dalam apa-apa jua bentuk, sama ada sebahagian atau sepenuhnya.

 • 2. Memastikan privasi pelanggan sememangnya keutamaan operasi laman web, platform dan sebarang perkhidmatan lain yang berkaitan daripada Ayrex. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang pengumpulan dan penggunaan data, serta perlindungan privasi pelanggan di halaman ini.

 • 3. Dasar Privasi digunakan pada semua bentuk maklumat, sama ada diminta daripada anda atau diserahkan oleh anda semasa menggunakan laman web ini. Maklumat yang disebutkan boleh termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama penuh, alamat tempat tinggal, nombor telefon talian tetap dan bimbit, e-mel, butiran bank, keperluan pembayaran elektronik, butiran bank, alamat profil rangkaian sosial dan data lain.

  Maklumat yang disebutkan di atas akan disimpan dengan selamat di laman web dan mungkin dikemas kini jika perlu oleh anda sendiri, sekiranya berlaku keadaan sedemikian. Anda menerima dengan tanpa syarat bahawa disebabkan oleh sekatan KYC dan AML yang sah, bahagian maklumat tertentu tidak boleh diedit selepas diserahkan.

 • 4. Jenis maklumat lain yang dikumpulkan oleh laman web termasuklah alamat IP (Protokol Internet) anda, bahasa sistem pengendalian, tetapan pelayar, tarikh dan masa lawatan. Laman web ini menggunakan Kuki untuk memastikan pengalaman pengguna anda sempurna dan mudah, menjejak data penggunaan laman web, demografi, trafik dan ukuran prestasi yang lain.

 • 5. Dalam apa-apa jua keadaan (sebahagian atau keseluruhan) maklumat yang disebutkan di atas tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga, melainkan kenyataan berikut menjadi kenyataan:

  • 5.1 Maklumat tersebut telah didedahkan dalam apa-apa jua cara sebelum penyerahan di laman web;

  • 5.2 Maklumat tersebut boleh didapati secara umumnya disebabkan oleh tindakan atau tiada tindakan oleh anda sendiri, tanpa sebarang penglibatan oleh atau daripada Ayrex;

  • 5.3 Maklumat tersebut diminta oleh pihak berkuasa undang-undang, penguatkuasaan dan badan kerajaan yang lain, dengan syarat mereka mempunyai kuasa undang-undang untuk membuat permintaan. Dalam keadaan sedemikian, Ayrex akan mematuhi perundangan sepenuhnya dan pada masa yang tepat;

  • 5.4 Maklumat tersebut diperlukan untuk melindungi hak dan reputasi Ayrex;

 • 6. Langkah-langkah standard industri bertaraf paling tinggi akan diambil oleh Ayrex bagi tujuan pencegahan sebarang akses yang tidak dibenarkan dan memelihara integriti data. Langkah-langkah tersebut akan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) penyulitan SSL bertaraf tinggi, pusat data bertaraf tinggi yang dilindungi, persekitaran laman web yang dilindungi sepenuhnya dan banyak lagi. Tahap keselamatan akan sentiasa dipantau oleh profesional bertaraf dunia dan dinaik taraf/ditingkatkan mengikut standard industri terbaru mengikut perkembangan berterusan teknologi komputer.

 • 7. Maklumat yang diberikan oleh individu di bawah umur 18 tahun tidak akan diterima, diambil, disimpan, disemak semula atau dalam apa-apa jua cara diproses oleh Ayrex.

 • 8. Penggunaan Kuki boleh dimatikan pada bila-bila masa dengan melaraskan tetapan pelayar anda mengikut budi bicara mutlak anda. Walau bagaimanapun, Ayrex tidak akan bertanggungjawab terhadap kemerosotan kualiti pengalaman pengguna anda disebabkan oleh tindakan ini.

 • 9. Dasar Privasi ini mungkin dipinda oleh Ayrex sekiranya pindaan sedemikian dianggap perlu. Ayrex berhak melakukan pindaan tanpa notis awal.