Livechat
Pendidikan
Pembelajaran ialah mata kepada minda.

Glosari

Pada Wang
Istilah yang menerangkan tentang opsyen dengan harga sasaran yang sama dengan harga pasaran semasa bagi aset pendasar
Masa Luput
Masa dan tarikh opsyen luput
Harga Luput
Harga pasaran bagi aset pada masa luput opsyen
Analisis fundamental
Kaedah meramal harga saham berdasarkan kajian tentang perolehan, jualan, dividen dan sebagainya.
Jenis opsyen Tinggi/Rendah
Jenis opsyen binari yang pelabur membuat keputusan sama ada harga pasaran aset pada masa luput lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasaran semasa
Indeks
Kompilasi beberapa harga saham ke dalam satu nombor
Berwang
Istilah yang digunakan untuk menerangkan tentang opsyen yang ditutup dengan keuntungan. Opsyen beli dikatakan berwang jika harga aset di atas harga sasarannya. Opsyen jual dikatakan berwang jika harga aset di bawah harga sasarannya
Harga Pasaran
Harga semasa bagi aset pendasar
Jenis opsyen tanpa sentuhan
Jenis opsyen binari yang akan akan berwang jika harga pasaran untuk aset pendasar pada bila-bila masa sehingga masa luput opsyen atau pada masa luput opsyen tidak mencapai harga sasaran
Tanpa wang
Istilah yang digunakan untuk menerangkan tentang opsyen yang tidak ditutup dengan keuntungan. Opsyen beli dikatakan tanpa wang jika harga aset di bawah harga sasarannya. Opsyen jual dikatakan tanpa wang jika harga aset di atas harga sasarannya